Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

KLA " Karlovac"

- voditelj/terapeut: Anđelka Jakimovski med. sestra

Sastajemo se: svaki četvrtak u 18 h

 

KLA "Mrežnica"

- voditelj/terapeut: Anđelka Jakimovski, med. sestra

Sastajemo se: svaku srijedu u 18 h

 

KLA "Prijetelj"

- voditelj/terapeut: Karmela Migalić, med. sestra

Sastajemo se: svaki utorak u 18 h

 

 

KLA "Prijatelj - Duga"

- voditelj/terapeut: Karmela Migalić, med. sestra

Sastajemo se: svaki utorak u 17 h

Copyright © 2008 - Designed by Tri Vuong
eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia